Studia Ekonomiczne nr 135/13.
Analiza i wspomaganie decyzji.
Red. Donata Kopańska-Bródka

PDF | 40 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬