Studia Ekonomiczne nr 136/13.
Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych.
Red. Barbara Kos

PDF | 86 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬