Studia Ekonomiczne nr 159/13.
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarzadzaniu. Red. Jerzy Mika, Katarzyna Zeug-Żebro

PDF | 110 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬