Studia Ekonomiczne nr 168/13.
Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar. Red. Aldona Frączkiewicz-Wronka

PDF | 158 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬