Plan wydawniczy

Zakres prac Wydawnictwa UE jest ustalany w formie rocznego Planu Wydawniczego. Propozycje publikacji do Planu są zgłaszane zbiorczo, przez katedry i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu, ze wskazaniem źródła finansowania. Plan opiniuje Komitet Redakcyjny, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Decyzje dotyczące wydawania kolejnych numerów czasopism uczelnianych podejmują Komitety Redakcyjne poszczególnych czasopism.

Plan wydawniczy na rok 2020

PDF | 456 KB