Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT

 

 

Głównym celem naukowym przeprowadzonych w prezentowanym opracowaniu rozważań jest w pierwszym etapie (rozdziały 1-3) prezentacja charakterystyki szeroko rozumianej dokumentacji rozrachunków z tytułu podatku VAT. W drugiej części opracowania (rozdziały 4-6) zaprezentowano założenia ogólne oraz propozycje szczegółowych rozwiązań ewidencyjno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania podatku VAT w wybranych jednostkach gospodarczych sfery publicznej i prywatnej (jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne). Autorzy uwzględnili specyfikę działalności tych jednostek, celem ułatwienia zrozumienia problematyki podatku VAT i jego ewidencji w tych podmiotach i w efekcie sporządzania rzetelnego sprawozdania finansowego, jak również prawidłowego ustalania rozrachunków publicznoprawnych związanych z podatkiem VAT.

Prezentowana praca składa się z 6 rozdziałów.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny
ISBN                      

978-83-7875-145-8

Liczba stron 185
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013


 

Powrót do listy