Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT

 

 

Autor                    Dorota Adamek-Hyska,
                             Aleksandra Szewieczek,
                             Marcin Tatoj,
                             Katarzyna Tkocz-Wolny

ISBN                      978-83-7875-145-8

Liczba stron          185

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Głównym celem naukowym przeprowadzonych w prezentowanym opracowaniu rozważań jest w pierwszym etapie (rozdziały 1-3) prezentacja charakterystyki szeroko rozumianej dokumentacji rozrachunków z tytułu podatku VAT. W drugiej części opracowania (rozdziały 4-6) zaprezentowano założenia ogólne oraz propozycje szczegółowych rozwiązań ewidencyjno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania podatku VAT w wybranych jednostkach gospodarczych sfery publicznej i prywatnej (jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne). Autorzy uwzględnili specyfikę działalności tych jednostek, celem ułatwienia zrozumienia problematyki podatku VAT i jego ewidencji w tych podmiotach i w efekcie sporządzania rzetelnego sprawozdania finansowego, jak również prawidłowego ustalania rozrachunków publicznoprawnych związanych z podatkiem VAT.

Prezentowana praca składa się z 6 rozdziałów.

 

Powrót do listy