Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej

 

 

Autor                     Maria Balcerowicz-Szkutnik (red.)

ISBN                      978-83-7246-739-3

Liczba stron          215

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł


Spis_treści

 

Prezentowana monografia naukowa to efekt współpracy naukowej dwóch jednostek naukowych uczelni polskiej i rosyjskiej. Współpracującymi partnerami były Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Katedra Regionalnej Ekonomiki i Geografii Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów RUDN w Moskwie. Zakres współpracy to badania naukowe dotyczące problemów rozwoju gospodarczego w dobie reform ekonomicznych i światowego kryzysu finansowego zarówno w Polsce, jak i w Rosji oraz na świecie. Monografia zawiera szereg opracowań naukowych autorstwa pracowników naukowych wydziałów ekonomicznych obydwu uczelni, w których rozważane są problemy rynku pracy, regionalnego rozwoju różnych gałęzi gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Odrębną część stanowią analizy o charakterze społecznym, związane z migracjami czy strukturą demograficzną i dynamiką jej zmian w obydwu krajach, zatem dotyczące rozwoju regionalnego. Efekty współpracy były przedmiotem dyskusji na konferencjach naukowych zarówno w Moskwie, jak i w Katowicach (w postaci wygłaszanych tam referatów).

 

Powrót do listy