Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski. Część 1

 

 

Autor                     Andrzej Stanisław Barczak (red.)

ISBN                      978-83-7246-584-9

Liczba stron          201

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Do najważniejszych procesów warunkujących rozwój gospodarczy na poziomie regionu należą procesy demograficzne. Ich identyfikacja i wielostronny opis są podstawą niniejszej pracy, gdyż potencjał demograficzny, charakteryzowany nie tylko czystymi wskaźnikami demograficznymi, ale także aktywnością zawodową mieszkańców, zmianą poziomu ich wykształcenia stanowi o jakości kapitału społecznego. Właśnie kapitał społeczny jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego i w znacznym stopniu decyduje o tym, czy warto inwestować na Górnym Śląsku. Taką analizę procesów demograficznych zaprezentowano w niniejszym opracowaniu. Ważnym problemem jest również badanie różnych aspektów aktywności gospodarczej ludności, w tym zagadnień związanych z bezrobociem. Dokonano analizy szeregów czasowych bezrobocia w województwie (na poziomie gmin) i w Polsce przyjmując założenie, że szeregi te wykazują się tzw. pamięcią, a więc można zastosować do ich opisu nowoczesne metody uwzględniające histerezę tych szeregów. Kolejnym istotnym aspektem procesów regionalnych jest regionalne zróżnicowanie płac. Badając sektorowe zróżnicowanie płac pogłębiamy swoją wiedzę o zmianach strukturalnych zachodzących w gospodarce, która pośrednio i bezpośrednio wpływa na ogólne procesy gospodarcze i wraz z procesami demograficznymi charakteryzuje kapitał społeczny regionu.

 

Powrót do listy