Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski. Część 2

 

 

Warto zadać pytania: Czy gospodarka Górnego Śląska zmienia się? Czy mit o zdominowaniu Górnego Śląska przez górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali jest prawdziwy? Czy jest dla Górnego Śląska szansa na dynamiczny rozwój i doścignięcie rozwiniętych gospodarczo regionów Europy? Na pytania te odpowiadają twierdząco wyniki badań przedstawione w niniejszym opracowaniu. Prezentowany minimodel ekonometryczny gospodarki Górnego Śląska opisuje podstawowe relacje ekonomiczne. W szczególności dużo informacji dają oszacowane wielkości mnożników dynamicznych.  Ważnym uzupełnieniem przeprowadzanej analizy jest zastosowanie modeli ze zmiennymi jakościowymi typu logit i probit. Potwierdzają one uzyskane wyniki z klasycznych modeli ekonometrycznych. Dla bardziej szczegółowego zilustrowania kondycji ekonomicznej górnośląskich przedsiębiorstw dokonano analizy porównawczej kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w sekcjach gospodarki województwa śląskiego.

 


Autor Andrzej Stanisław Barczak (red.)
ISBN                      

978-83-7246-568-9

Liczba stron 214
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2008