Przejdź do menu Przejdź do treści

Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka

Praca powstała jako wynik badań empirycznych realizowanych w ramach grantu NCN na temat efektywności miejskich usług publicznych. Autorzy projektu badawczego badanie efektywności w usługach publicznych potraktowali jako zagadnienie wielopodmiotowe, które rozgrywa się i rozwiązuje w procesie zarządzania i polityce rozwoju. Przedmiotem badań stały się miejskie usługi publiczne. Usługami tymi zarządza władza miejska, współdziałając w tym względzie z różnymi specjalistycznymi jednostkami – operatorami funkcjonującymi w sektorze usług, z odbiorcami usług publicznych zwanych w pracy użytkownikami usług oraz ze społecznością lokalną, dla której miejskie usługi publiczne są ważnym składnikiem jakości życia. Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały zawierają ustalenia teoretyczno-metodyczne, istotne w analizie usług publicznych, oraz model badania efektywności miejskich usług publicznych. Rozdział 3 jest prezentacją trzech studiów przypadku odnośnie do miejskich usług e-administracji, drogownictwa i edukacji. Syntezę rekomendacji strategicznych, uzyskanych w wyniku badań empirycznych, przedstawia rozdział 4.

AutorzySigmund Barczyk, Marcin Baron, Jerzy Biniecki, Florian Kuźnik, Artur Ochojski, Bogumił Szczupak
ISBN978-83-7875-168-7
Rok wydania2013
Liczba stron152
Format B5
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3