Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony. Perspektywa ekonomiczna

 

 

Autor                     Dominika Bochańczyk-Kupka

ISBN                      978-83-7875-506-7

Liczba stron          217

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     28 zł

 

Głównym celem teoretycznym niniejszej pracy jest usystematyzowanie, przedstawienie, a także krytyczna analiza istniejących w literaturze ekonomicznej poglądów oraz badań dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony. Cel empiryczny stanowi opisanie i ocena specyfiki oraz znaczenia własności intelektualnej we współczesnej gospodarce. Celem utylitarnym jest natomiast włączenie się w dyskusję nad unikalnym charakterem własności intelektualnej oraz jej rolą i znaczeniem we współczesnej gospodarce. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono miejsce własności intelektualnej i jej ochrony we współczesnej ekonomii. Rozdział drugi dotyczy poszczególnych rodzajów własności intelektualnej. Pomiar znaczenia i ochrony własności intelektualnej jest przedmiotem rozważań zawartych w rozdziale trzecim. Treścią rozdziału czwartego jest analiza własności intelektualnej i jej ochrony w kontekście wzrostu gospodarczego oraz jego czynników, w szczególności: innowacji, zagranicznych inwestycji bezpośrednich i handlu zagranicznego (rozumianych jako główne kanały oddziaływania ochrony własności intelektualnej na gospodarkę).

 

Powrót do listy