Projekty lokalne i regionalne – współpraca. Nauka-biznes-samorząd.

 

 

Przedstawiona publikacja to dyskusja na temat wybranych zagadnień dotyczących opisywanego zagadnienia. Po wprowadzeniu do zagadnienia, przedstawiono model Triple-Helix i jego zastosowanie w Szwecji. Dalsze rozważania dotyczą zarządzania portfelem projektów i zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji przy tym zarządzaniu oraz próby odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania specyficznym rodzajem projektów, jakim są projekty badawcze. W dalszej części opisano przestrzenny wymiar współpracy samorządu lokalnego z otoczeniem gospodarczym oraz rolę samorządów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia. Następnie dokonano prezentacji procesu i przeglądu technik zarządzania ryzykiem stosowanych w lokalnych projektach rozwojowych. Część pierwsza kończy się omówieniem roli specjalnych stref ekonomicznych i polityki „kotwiczenia” z wykorzystaniem przykładu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz omówieniem oceny efektywności i skuteczności miejskich projektów strategicznych.

 

Autor Henryk Brandenburg (red.)
ISBN                      

978-83-7875-096-3

Liczba stron 172
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy