Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu

 

 

Pierwszy rozdział prezentuje wybrane krytyczne czynniki sukcesu w procesie rekrutacji uczestników projektu. Kolejny rozdział podkreśla wagę planowania strategicznego w gminie oraz rolę interesariuszy lokalnych w opracowaniu dokumentów planistycznych na podstawie studium przypadku projektu pt. „Nic o nas bez nas – wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych”. Kolejny rozdział przedstawia istotną rolę interesariuszy w zarządzaniu projektami. Kolejne rozdziały dotyczą analizy wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu. Następne rozdziały jeszcze głębiej analizują problem czynników sukcesu. W dalszych rozdziałach autorzy podejmują próbę pokazania problemów przygotowania samorządowych projektów, istoty zarządzania projektami na przykładzie studium przypadku terenów zalewowych. Pokazano sustainability jako kluczowe kryterium oceny sukcesu projektów rozwojowych. Przedstawiono studium przypadku restrukturyzacji cementowni  „Strzelce Opolskie”, „Szlak kulinarny Podkarpackie Smaki”, oraz rezultaty oddziaływania projektu rewitalizacji na przykładzie projektu „Nowe Gliwice”. Jako sukces projektu został przedstawiony projekt Śródmiejska Galeria Katowicka. Zaprezentowano studium przypadku, tym razem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach – IBM w Katowicach. Pokazał realizację lokalnych projektów rozwojowych wybranych miast Wielkopolski oraz zanalizowano odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w latach 2004-2013. Kolejne rozdziały prezentują skuteczne programy rozwoju obszarów wiejskich, analizują kompetencję gminy jako istotne kryterium w planowaniu i realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Końcowe rozdziały stanowią o metodyce scrum z perspektywy klienta oraz przedstawiają system wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspierające realizację projektów rozwojowych. Ostatni rozdział dotyczy istoty przedsiębiorczości jako celu projektów rozwojowych na przykładzie województwa opolskiego.

Autor Henryk BrandenburgPrzemysław Sekuła (red.)
ISBN                      

978-83-7875-295-0

Liczba stron 355
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2016Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy