Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu


Pierwszy rozdział prezentuje wybrane krytyczne czynniki sukcesu w procesie rekrutacji uczestników projektu. Drugi rozdział podkreśla wagę planowania strategicznego w gminie oraz rolę interesariuszy lokalnych w opracowaniu dokumentów planistycznych na podstawie studium przypadku. Trzeci rozdział przedstawia istotną rolę interesariuszy w zarządzaniu projektami. Kolejne rozdziały dotyczą analizy wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu. Następne rozdziały jeszcze głębiej analizują problem czynników sukcesu. W dalszych rozdziałach autorzy podejmują próbę pokazania problemów przygotowania samorządowych projektów, istoty zarządzania projektami na przykładzie studium przypadku terenów zalewowych. Kolejne rozdziały prezentują skuteczne programy rozwoju obszarów wiejskich, analizują kompetencję gminy jako istotne kryterium w planowaniu i realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Końcowe rozdziały stanowią o metodyce scrum z perspektywy klienta oraz przedstawiają system wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspierające realizację projektów rozwojowych. Ostatni rozdział dotyczy istoty przedsiębiorczości jako celu projektów rozwojowych na przykładzie województwa opolskiego.

 

Redakcja naukowaHenryk Brandenburg, Przemysław Sekuła
ISBN978-83-7875-295-0
Rok wydania2016
Liczba stron355
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3