Twórczość w przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej

 

 

Autor                     Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec

ISBN                      978-83-7875-361-2

Liczba stron          215

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                      Nakład wyczerpany

 
Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

Tematyka niniejszej monografii dotyczy twórczości w przedsiębiorstwach. Niniejsza książka powstała wskutek ciekawości poznawczej dotyczącej natury twórczości organizacyjnej oraz jej strategicznej roli w przedsiębiorstwie. Współczesne przedsiębiorstwa stają wobec znaczących wyzwań strategicznych, które powstają na tle interakcji dynamicznych, złożonych czynników ekonomicznych, społecznych, technologicznych, politycznych i kulturowych. W ślad za tym pojawia się wyzwanie dla tych konwencjonalnych teorii organizacji i koncepcji zarządzania, które starały się przewidywać strategiczne zachowania przedsiębiorstw oraz wyjaśniać osiągany poziom efektywności organizacyjnej. Całość monografii składa się z dwóch podstawowych części osadzonych w naukach o zarządzaniu. Pierwsza z nich obejmuje dwa rozdziały, w których przedstawiono podstawy współczesnego myślenia o twórczości w przedsiębiorstwach pod kątem obustronności organizacyjnej. Trzeci i czwarty rozdział mają charakter empiryczny. Zaprezentowano w nich metodykę i interpretację wyników przeprowadzonych badań.

 

 

 

Powrót do listy