Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego

 

 

W niniejszej pracy przedstawiono problemy metodologiczne sporządzania pro forma trzech podstawowych sprawozdań finansowych, to jest rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dla większej przejrzystości technikę i metody sporządzania tych sprawozdań zweryfikowano na umownym przykładzie dla pięcioletniego okresu prognozy. Konstrukcja pracy jest podporządkowana zakładanemu celowi naukowemu. Pierwszy rozdział wprowadza w istotę i uwarunkowania planowania finansowego. Zasadniczymi są trzy kolejne rozdziały, poświęcone rozpatrywanym trzem sprawozdaniom finansowym. Należy podkreślić, że wzorowano się na formalnym układzie sprawozdań finansowych, prawnie obowiązującym w jednostkach stosujących ustawę o rachunkowości.

 

Autor Halina Buk (red.)
ISBN                      

978-83-7246-719-5

Liczba stron 112
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2011Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy