Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej

 

 

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa mają miejsce różnego rodzaju przekształcenia organizacyjne, własnościowe i restrukturyzacyjne. Każda tego rodzaju istotna zmiana w życiu firmy wywołuje konsekwencje nie tylko w zakresie formalnoprawnym, ale także w ujęciu skutków ekonomiczno-finansowych tych zmian w podstawowych sprawozdaniach finansowych. Celem naukowym opracowania jest identyfikacja niezbędnych procedur i operacji w dokonywanych procesach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w celu poprawnego ujęcia tych zdarzeń w sprawozdaniach finansowych. Uwzględnione będą tylko tego rodzaju przekształcenia i procesy restrukturyzacyjne, które wymagają szczególnego podejścia metodycznego dla odzwierciedlenia ich w sprawozdaniach finansowych.

 

Autor Halina Buk (red.)
ISBN                      

978-83-7875-125-0

Liczba stron 126
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2013Powrót do listy