Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

 

 

Autor                     Halina Buk (red.)

ISBN                      978-83-7246-712-6

Liczba stron          111

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający w identyfikowanie kapitału własnego podmiotu gospodarczego, zwłaszcza z punktu widzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Drugi rozdział stanowi szczegółową prezentację zestawienia zmian w kapitale własnym, czyli układu i zawartości merytorycznej podstawowego sprawozdania finansowego informującego o elementach determinujących wielkość i zmiany kapitału własnego. W trzecim rozdziale skoncentrowano uwagę na międzynarodowych standardach sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym.

 

Powrót do listy