Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej

 

 

Autor                     Ireneusz Celary,
                             Grzegorz Polok (red.)

ISBN                      978-83-7875-123-6

Liczba stron          364

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Niniejsza publikacja jest rozszerzoną i pogłębioną refleksją naukową dotyczącą idei odpowiedzialności rozumianej w podobny i jednocześnie różny sposób przez ekonomię i teologię. Do tej refleksji włączyli się naukowcy z różnych uczelni polskich, takich jak uniwersytety: Śląski, Opolski, Jana Pawła II w Krakowie, Medyczny i Ekonomiczny w Katowicach. Pierwsza część monografii naukowej Odpowiedzialność w przestrzeni społecznej odnosi się przede wszystkim do idei społecznej odpowiedzialności, która towarzyszy ludzkości w trakcie całego jej rozwoju. Druga z kolei część, zatytułowana Odpowiedzialność w przestrzeni pastoralnej, każe nam spojrzeć na odpowiedzialność jako istotną cnotę chrześcijańską, pozwalającą nam uświadomić sobie konieczność refleksji i powrotu do tych wartości i zasad, które kształtują życie osobiste każdego wierzącego oraz posługę duszpasterską Kościoła katolickiego.

 

Powrót do listy