Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej

 

 

Autor                     Ireneusz Celary,
                             Grzegorz Polok (red.)

ISBN                      978-83-7875-243-1

Liczba stron          358

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Publikacje zawarte w pastoralnej części niniejszej publikacji skupiają się wokół trzech obszarów badawczych. Pierwszy z nich obejmuje refleksje nad eklezjalnymi oraz ewangelizacyjnymi uwarunkowaniami etosu i kultury pracy. Wskazane w nich źródła biblijne oraz Urzędu Nauczycielskiego Kościoła stanowią także podstawę norm w zakresie pracy zawodowej. Obszar drugi zawiera artykuły, które przedstawiają nauczanie papieży Pawła VI i Jana Pawła II na temat znaczenia ludzkiej pracy w społeczeństwie industrialnym oraz chrześcijańskiej wizji pracy. W bogatej działalności nauczycielsko-pastoralnej tych papieży eksponowane miejsce zajmowały także spotkania z grupami ludzi rozmaitych zawodów, na których naświetlano i oceniano moralnie wiele współczesnych problemów życiowych świata pracy. Natomiast w trzecim obszarze badawczym znalazły się publikacje naukowe z kręgu szeroko pojętej teologii pastoralnej fundamentalnej i szczegółowej, socjologii duszpasterstwa, katechetyki, teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej. Wszystkie prezentowane w części teologicznej artykuły stanowią cenną pomoc dla zainteresowanych tą tematyką, a dla naukowców mogą stać się źródłem i inspiracją do dalszych badań.

 

 

Powrót do listy