Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego

 

 

Autor                     Joanna Cichorska

ISBN                      978-83-7246-697-6

Liczba stron          240

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     5 zł

 

Pracę podzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym przedstawiono ewolucję form aktywności banków na rynku finansowym, będącą efektem przeobrażeń zachodzących na rynku finansowym zarówno w zakresie produktów, jak i sposobów świadczenia usług. Istotę zarządzania aktywami i pasywami bankowymi w kontekście realizacji celów banku komercyjnego zaprezentowano w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim zaprezentowano produkty w strategii banku komercyjnego. Tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe zostały opisane w rozdziale czwartym. W rozdziale piątym pojęcie substytucyjności produktów bankowych zostało przedstawione z punktu widzenia klienta, dokonującego wyboru najlepszej spośród skierowanych do niego ofert. Ostatni, szósty rozdział ma charakter podsumowujący i dotyczy oceny efektywności produktów substytucyjnych z punktu widzenia banku.

 

Powrót do listy