Strategie podatkowe przedsiębiorstw

 

 

Autor                     Bożena Ciupek,
                             Teresa Famulska (red.)

ISBN                      978-83-7875-165-6

Liczba stron          238

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

W rozdziale pierwszym podjęto zagadnienia związane z istotą, zasadami i celem działania przedsiębiorstwa.  Rozdział drugi obejmuje zagadnienia związane z identyfikacją strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Na tle ogólnych rozważań dotyczących strategii finansowej i zasad jej realizacji przedstawiono istotę i uwarunkowania realizacji strategii podatkowej.  Rozważania podjęte w rozdziale trzecim dotyczą w pierwszej części identyfikacji potencjału konstruowania strategii podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Problemy identyfikacji potencjału konstruowania strategii podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia rozdział czwarty.  W takiej samej konwencji zaprezentowano rozdział piąty, dotyczący rozwiązań w zakresie opodatkowania obrotu przedsiębiorstwa. Rozdział szósty poświęcony został podatkom lokalnym. Rozważania na temat strategii podatkowych kończy rozdział siódmy, w którym przedstawiono szczególny pobór fiskalny, jakim są obciążenia na rzecz funduszy ubezpieczeń społecznych.

 

Powrót do listy