Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu

 

 

Autor                     Wojciech Czakon,
                              Marcin Komańda (red.)

ISBN                      978-83-7246-669-3

Liczba stron          250

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Opracowanie z powodu bogactwa tematycznego podzielono na trzy części, stanowi ono pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe „Synergia” w roku 2008. Przedstawione na niej referaty, po dyskusji oraz recenzji i procesie selekcji, zostały włączone w tę pracę. Pierwsza część została poświęcona problematyce centralnej w zarządzaniu strategicznym, tj. budowaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Druga część skupia się na wybranych aspektach zarządzania w jednostkach sfery budżetowej. Ilustruje ona rosnące znaczenie problematyki funkcjonowania organizacji publicznych w zarządzaniu, wpisując się w dynamicznie rozwijający się nurt zarządzania publicznego. Trzecia część podnosi wyzwania współczesnego menedżera. Mieszczą się one głównie w najbardziej humanistycznej, socjologicznej, dyscyplinie w badaniach zarządzania.

 

Powrót do listy