Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych

 

Autor                     Katarzyna Czech,
                             Małgorzata Dziembała,
                             Małgorzata Fronczek,
                             Joanna Kos-Łabędowicz,
                             Iwona Pawlas,
                             Tadeusz Sporek,
                             Sylwia Talar

ISBN                      978-83-7875-306-3

Liczba stron          192

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     24 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

W rozdziale pierwszym zwrócono uwagę na znaczenie strategii rozwoju dla realizacji zmian jakościowych w krajach lub grupach krajów. Omówiono istotę strategii rozwoju na przykładzie Unii Europejskiej, zwracając uwagę na fiasko obowiązującej w latach 2000-2010 Strategii Lizbońskiej. W rozdziale drugim przedstawiono konsekwencje rozszerzenia UE z 2004 r. dla spójności ekonomiczno-społecznej ugrupowania. W rozdziale trzecim zbadano sytuację na rynku pracy w państwach członkowskich UE w latach 2004-2014. W kolejnym rozdziale przedstawiono najistotniejsze inicjatywy podejmowane w konsekwencji kryzysu finansowego w celu usprawnienia funkcjonowania strefy euro oraz systemu finansowego całej Unii. Tematem piątego rozdziału jest polityka Unii w zakresie wykorzystania potencjału nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Rozdział szósty zawiera całościową analizę budowy europejskiego jednolitego rynku cyfrowego wg założeń zapisanych w Strategii Europa 2020. W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki badań unijnego handlu produktami ICT.

 

Powrót do listy