Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Ujęcie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu Województwa Śląskiego

 

 

 

Autor                     Jan Czempas

ISBN                      978-83-7875-071-0

Liczba stron          361

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Zasadniczą treść rozważań ujęto w ośmiu rozdziałach. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający do zagadnień inwestowania w powiązaniu z takimi publicznymi podmiotami inwestującymi jak JST. W rozdziale drugim przedstawiono inwestycje infrastrukturalne. W kolejnym rozdziale odniesiono się do inwestowania. Rozdział czwarty przybliża do kolejnego celu pracy, jakim jest ukazanie możliwości wykorzystania metod ilościowych do oceny skłonności gmin do inwestowania. Rozdział piąty porusza zagadnienia związane z wygładzaniem szeregu czasowego i poszukiwaniem linii trendu. W kolejnym rozdziale przedstawiono narzędzia umożliwiające zbadanie skali przestrzennego podobieństwa i zróżnicowania JST ze względu na wybrane wcześniej cechy diagnostyczne. W rozdziale siódmym przybliżono podstawowe pojęcia i klasyfikacje licznych metod stosowanych w WAP. Ósmy rozdział poświęcono opisowi zebranego materiału empirycznego oraz przedstawieniu wyników analiz przestrzenno-czasowego zróżnicowania JST ze względu na zrealizowane wielkości nakładów inwestycyjnych.

 

Powrót do listy