Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji

Autor                     Ewa Czyż-Gwiazda

ISBN                      978-83-7875-166-3

Liczba stron          215

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się z czterech rozdziałów, z czego dwa pierwsze stanowią przegląd i analizę krajowej i zagranicznej literatury, w dwóch kolejnych opisano przeprowadzone badania empiryczne, które dopełniają wcześniejsze rozważania teoretyczne. W pierwszym rozdziale prześledzono i zaprezentowano kolejne etapy rozwoju zainteresowania procesami przez organizacje. W drugim rozdziale uwagę skoncentrowano wokół koncepcji łańcucha tworzenia wartości, budowy systemu controllingu procesów oraz pomiaru wyników w organizacjach. Jakościowe badania empiryczne są treścią rozdziału trzeciego, w którym zastosowano metodę studium przypadków (case study). Metoda studium przypadków została wzbogacona badaniami ilościowymi, co jest istotą czwartego rozdziału.

 

Powrót do listy