Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie

 

 

 

Autor                     Barbara Danowska-Prokop

ISBN                      978-83-7875-001-7

Liczba stron          222

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Cała praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale poddano analizie poglądy dziewiętnastowiecznych ekonomistów na rolę państwa w życiu gospodarczym, w tym na kwestię zabezpieczeń społecznych. W rozdziale drugim przedstawiono Górny Śląsk na tle ówczesnej Polski. Scharakteryzowano jego specyfikę pod względem prawnym, gospodarczym (ukazano związek między stanem koniunktury a kondycją miejscowego przemysłu i sytuacją na rynku pracy), społecznym (zawodowym), własnościowym (dominował duży kapitał pochodzenia niemieckiego) oraz narodowościowym (wyznaniowym). Specyficzna sytuacja społeczno-gospodarcza przyczyniła się do powstania dualizmu ubezpieczeniowego. W rozdziale trzecim omówiono genezę górniczego ubezpieczenia brackiego na Górnym Śląsku. W rozdziale czwartym przedstawiono poczynania władz centralnych, zmierzające do scalenia ustawodawstwa ubezpieczeniowego w skali całego kraju.

 

Powrót do listy