Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie

 

 

 

Autor                     Cezary Dominiak

ISBN                      978-83-7875-132-8

Liczba stron          325

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano rozwój zarządzania strategicznego oraz omówiono główne nurty w zarządzaniu strategicznym. W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawy teoretyczne wielokryterialnego wspomagania decyzji. Omówiono charakterystykę sytuacji decyzyjnej, pojęcia celów i kryteriów oceny. Opracowana procedura wspomagania podejmowania decyzji strategicznych została przedstawiona w rozdziale trzecim.  Metodyka wspomagania wyboru wariantów decyzji z wykorzystaniem scenariuszy przedstawiona została w rozdziale czwartym. Ostatni rozdział pracy zawiera przykład zastosowania opracowanej metodyki wspomagania decyzji w problemie podejmowania decyzji strategicznej wynikającej z realizacji przyjętej wcześniej strategii.

 

Powrót do listy