Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju

 

 

 

Autor                     Adam Drobniak

ISBN                      978-83-7875-376-6

Liczba stron          146

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                      Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

 Spis_treści

 

Osiągnięcie dynamicznego wzrostu gospodarczego determinowane jest szybkością tworzenia nowych lub ponowną integracją istniejących łańcuchów produkcji w wymiarze globalnym. Sprawność tego procesu zależy od zdolności do: łączenia istniejących działalności z nowymi technologiami, rozwijania nowych elementów łańcuchów wartości, poszukiwania miejsc zapewniających wysoką wartość dodaną, dostosowania produktów do obecnych trendów rynkowych i zmian społecznych, a także zdobywania nowych rynków zbytu. Tworzenie w takich warunkach podstaw do rozwoju społeczności lokalnej, przedsiębiorstw czy miast oznacza dążenie do uzyskania różnorodności funkcjonalnej, tworzenia rozwiązań wykazujących się elastycznością w relacji do zmieniających się potrzeb. Pojawiający się w konsekwencji wzrost gęstości funkcji, można przyrównać do hybrydowych czy też patchworkowych przemian, dokonujących się w przestrzeni współczesnych miast. Hybrydyzacja to wyjście poza stereotyp. To proces wielowymiarowy, rozwijający się w licznych rzeczywistościach, będący alternatywą dla paradygmatu rozwoju spolaryzowanego, ale także dla rozwoju zrównoważonego. Mając na uwadze powyższe, opracowania zawarte w publikacji zostały ujęte w ramach trzech wątków tematycznych. Pierwszy odnosi się do generalnego ujęcia kategorii hybrydyzacji rozwoju jako efektu współczesnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Drugi wątek tematyczny nawiązuje do zagadnień nowych kierunków rozwoju miast. Ostatni wątek tematyczny publikacji obejmuje przegląd wybranych nowych mechanizmów rozwoju miast.

 

Powrót do listy