Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem

 

 

 

Autor                     Marek Drzazga

ISBN                      978-83-7875-014-7

Liczba stron           273

Format                   170 x 240 mm

Oprawa                  miękka

Rok wydania          2012

Cena                      5 zł

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze cztery rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast piąty jest rozdziałem empirycznym. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące komunikacji marketingowej. W rozdziale drugim przedstawiono otoczenie, jego rodzaje i wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W rozdziale trzecim została przedstawiona rola komunikacji marketin­gowej w marketingu przedsiębiorstwa handlu detalicznego. W rozdziale czwartym przedstawiono kierunki rozwoju marketingu na początku XXI wieku, a następnie ustalono te procesy, które odgrywają klu­czowe znaczenie z perspektywy komunikacji marketingowej przez przedsię­biorstwa handlu detalicznego. W dalszej kolejności zaprezentowano oraz wyjaś­niono istotę i zasady komunikacji marketingowej w tych procesach. W piątym rozdziale pracy zaprezentowano z kolei podstawy metodyczne i wyniki prowadzonych badań własnych. Przedstawiono w nim przedstawiono także teoretyczny model komunikacji marketingowej detalicznych przedsię­biorstw handlowych.

 

Powrót do listy