Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego

 

 

Autor                     Grzegorz Dydkowski,
                             Wojciech Gamrot,
                             Robert Tomanek

ISBN                      978-83-7246-547-4

Liczba stron          145

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Pracę podzielono na cztery rozdziały. W pierwszym omówiono specyfikę zarządzania zbiorowym transportem miejskim. Drugi rozdział poświęcono przedstawieniu związku stosowanych metod podziału dotacji i integracji systemów na obszarach zurbanizowanych – jest to pogłębione studium przypadku oparte na analizie uwarunkowań rozwoju i finansowania transportu miejskiego w aglomeracji katowickiej. W rozdziałach trzecim i czwartym przedstawiono uwarunkowania i charakterystykę metody statystycznego badania popytu na usługi transportu zbiorowego – w szczególności chodzi o problem doboru linii do badań w systemie obsługującym wiele gmin, tak aby zachować reprezentatywność badań. W piątym rozdziale zaprezentowano analizę wyników badań przeprowadzonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach za pomocą omawianej w pracy metody.

 

Powrót do listy