Integracja transportu miejskiego

 

 

Autor                     Grzegorz Dydkowski

ISBN                      978-83-7246-452-1

Liczba stron          304

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     nakład wyczerpany

 Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

 

W pracy skoncentrowano się na integracji transportu miejskiego. Celem pracy jest kompleksowe przedstawienie problematyki integracji transportu miejskiego oraz możliwości wdrożeń rozwiązań integracyjnych w warunkach liberalizacji rynków transportowych. W rozdziale pierwszym odniesiono się do zakresu pojęcia integracji, przedstawiono kierunki badań transportu miejskiego, w tym w szczególności integracji transportu, koszty i korzyści integracji, jak i zagadnienia pomiaru integracji oraz efektywności podejmowanych przedsięwzięć integracyjnych. Rozdział drugi zawiera ocenę wpływu czynników makrootoczenia transportu na integrację.  W rozdziale trzecim zawarto charakterystykę mikrootoczenia transportu miejskiego. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę narzędzi integracji, skupiono się w nim na narzędziach prawnych i ekonomicznych oraz rozwiązaniach organizacyjnych. Rozdział piąty zawiera wybrane przykłady praktyki integracji, przedstawiono też zasady finansowania związków międzygminnych, rozliczeń porozumień taryfowych oraz kierunki działań w zakresie adaptacji taryf do warunków integracji.

 

 

Powrót do listy