Twórcza strategia organizacji

 

 

Autor                     Wojciech Dyduch

ISBN                      978-83-7875-121-2

Liczba stron          224

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się z trzech rozdziałów – dwa są teoretyczne, a trzeci przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. W pierwszym rozdziale podjęto próbę uporządkowania definicji koncepcji i modeli twórczości organizacyjnej.  W drugim rozdziale rozwinięto koncepcję twórczej strategii i opisano jej teoretyczne wymiary. Rozważania w tym rozdziale skupiły się wokół teoretycznego modelu powiązań: twórczość-wymiary twórczej strategii-efektywność. Trzeci rozdział zawiera empiryczną analizę wymiarów twórczej strategii. Zidentyfikowane w wyniku analizy literatury przedmiotu relacje teoretyczne pomiędzy zmiennymi stały się podstawą do zbudowania modelu badawczego oraz wyprowadzenia hipotez badawczych. Przeprowadzone badania weryfikują w szczególności: wymiary twórczej strategii, sprzeczności w wymiarach twórczej strategii, relacje między wymiarami twórczej strategii a efektywnością, relacje między sprzecznościami twórczej strategii a efektywnością.

Powrót do listy