Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej

 

 

 

Autor                     Małgorzata Dziembała

ISBN                      978-83-7875-129-8

Liczba stron          480

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz z aneksu. W rozdziale pierwszym dokonano identyfikacji roli i znaczenia polityki ekonomicznej w koncepcjach dotyczących integracji gospodarczej. W rozdziale drugim wskazano na koncepcję modelu ekonomiczno-społecznego UE stanowiącego zbiór podmiotów i system powiązań pomiędzy tymi podmiotami. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. W rozdziale czwartym podjęto się oceny wkładu polityki spójności nie tylko w budowanie konkurencyjności gospodarek regionalnych, lecz również w realizację modelu gospodarki UE, to jest w sprawność tej gospodarki, odnosząc się do kryteriów, które tę sprawność wyznaczają.

 

Powrót do listy