Krzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku

 

 

Autor                     Ewa Dziwok

ISBN                      978-83-7246-785-0

Liczba stron          165

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania          2012

Cena                      5 zł

 

Spis_treści

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest weryfikacja modeli krzywej dochodowości ze względu na możliwość ich wykorzystania w polskiej polityce pieniężnej. W rozdziale pierwszym zostało przedstawione pojęcie stopy procentowej jako podstawowego kreatora struktury terminowej, wraz z definicjami i twierdzeniami niezbędnymi w dalszej analizie. W rozdziale drugim zastosowano modele parametryczne krzywej dochodowości: Nelsona–Siegela i Svenssona. Rozdział trzeci stanowi próbę powiązania teorii związanych z oczekiwaniami, krzywą dochodowości oraz polityką pieniężną. W rozdziale czwartym zebrano dotychczasowe wyniki i zbadano możliwość zastosowania implikowanych stóp forward na gruncie polityki pieniężnej.

 

Powrót do listy