Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej

 

 

Autor                     Teresa Famulska (red.)

ISBN                      978-83-7246-622-8

Liczba stron          280

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Niniejsze opracowanie dotyczy źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zespół autorski w poprzednim etapie badawczym  podjął problematykę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej. Z zastosowaniem podejścia porównawczego dokonano oceny różnych instrumentów finansowych, głównie z zakresu pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych krajach unijnych. Rezultaty badawcze wskazały na duże zróżnicowanie w stosowanych rozwiązaniach w poszczególnych krajach i potwierdziły konieczność wypracowania własnego systemu zasilania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena polskiego instrumentarium finansowego w zakresie pozyskania środków przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonującego w praktyce w okresie od przystąpienia do Unii Europejskiej. Badaniami objęto materiał empiryczny z lat 2004-2008 dotyczący jednostek samorządu terytorialnego ogółem oraz w podziale na gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie i województwa. Treść rozważań ujęto w siedmiu rozdziałach.

 

Powrót do listy