Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych

 

 

Autor                     Monika Foltyn-Zarychta

ISBN                      978-83-7246-991-5

Liczba stron          191

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

Przedmiotem zainteresowania pracy są przede wszystkim projekty proekologiczne o charakterze publicznym, czyli podejmowane przez instytucje dysponujące funduszami publicznymi. Choć analiza kosztów-korzyści może mieć zastosowanie do wielu typów inwestycji, dla których efektywność z punktu widzenia inwestora odbiega od efektywności w ujęciu społecznym (a więc również do projektów prywatnych), to jest jednak narzędziem skomplikowanym i dość drogim w aplikacji, co uzasadnia jej stosowanie w przypadku przedsięwzięć o znacznej skali, których celem jest poprawa dobrobytu społecznego, generujących istotne wielkości kosztów i korzyści zewnętrznych. Takie cechy mają z reguły inwestycje publiczne; stanowią one istotną przesłankę poszukiwania alokacji zasobów maksymalizujących efektywność inwestora – społeczeństwa.

 

Powrót do listy