Kultura organizacji publicznych świadczących usługi społeczne: orientacja, uwarunkowania i efekty

 

 

Autor                     Aldona Frączkiewicz-Wronka,
                             Izabela Marzec (red.)

ISBN                      978-83-7875-276-9

Liczba stron          216

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2015

Cena                     nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

Spis_treści

 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na potrzebę wykorzystywania instrumentów zarządzania strategicznego, które mogą być zastosowane w odpowiedzi na ujawnioną potrzebę zmiany wzorców organizacyjnych w organizacjach świadczących usługi społeczne w zakresie pomocy społecznej i rynku pracy. Szczególnego znaczenia w naszej ocenie nabiera umiejętność wykorzystania w praktyce przez pracowników zatrudnionych w tych podmiotach metod typowych dla praktyki zarządzania strategicznego w organizacjach rynkowych, a odnoszących się do identyfikowania kultury organizacyjnej i jej wpływu na funkcjonowanie organizacji. Obecna rzeczywistość, wyrażająca się urynkowieniem wielu usług typowych dla sektora publicznego, oznacza nowy sposób działania dla zarządzających tymi organizacjami, które świadczą usługi użyteczności publicznej, w tym społeczne, stąd też konieczność badania organizacji dostarczających usługi obywatelom.

 

Powrót do listy