Transport w turystyce

 

 

 

Autor                     Teresa Gądek-Hawlena,
                             Teresa Żabińska

ISBN                      978-83-7875-371-1

Liczba stron          161

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                     22 zł

 

Spis_treści

 

Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym, poświęconym podstawom teoretycznym transportu i turystyki, wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z transportem i turystyką. Na tle przedmiotu badań różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką turystyczną wskazano główne obszary badań transportu w turystyce. Przedstawiono wzajemne relacje transportu i turystyki w ujęciu modelowym oraz założenia i ograniczenia koncepcji „systemu transportu turystycznego”. Scharakteryzowano rolę transportu w turystyce, podkreślając jego funkcje społeczne i gospodarcze. Rozdział drugi dotyczy podróży turystycznej i czynników jej rozwoju. Wskazano w nim różnice w interpretacji podróży w transporcie i w turystyce. Scharakteryzowano podmioty świadczące usługi transportowe, infrastrukturę transportu oraz rolę czasu w podróży. Rozdziały trzeci, czwarty, piąty i szósty poświęcono poszczególnym gałęziom transportu, odpowiednio: transportowi samochodowemu, lotniczemu, kolejowemu i wodnemu. Kolejność rozdziałów odzwierciedla rolę, jaką odgrywają obecnie poszczególne gałęzie transportu w ruchu turystycznym. Starano się zachować w miarę jednolitą konwencję poszczególnych rozdziałów, charakteryzując: rodzaje przewozów, przewoźników, infrastrukturę transportu, środki transportu. Jednak specyfika poszczególnych gałęzi transportu wymagała jej uwzględnienia i odejścia od przyjętej konwencji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków i specjalności turystycznych oraz transportowych, ale może być także przydatny przedstawicielom branży turystycznej, organizacjom turystycznym, jak również innym podmiotom gospodarki turystycznej, w tym władzom samorządowym.

 

Powrót do listy