Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wyd. II

 

 

Autor                     Jerzy Gołuchowski

ISBN                      978-83-7246-872-7

Liczba stron          260

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2007 (wydanie 2)

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Celem pracy jest ukazanie potencjalnych rozwiązań technologicznych, możliwych do wykorzystania w systemach zarządzania wiedzą (SZW) w sposób innowacyjny oraz wskazanie integracji technologii jako rozwiązania, które w świetle dostępnej wiedzy oraz doświadczeń najlepiej spełnia oczekiwania kierownictwa organizacji w usprawnianiu w organizacji procesów tworzenia, dzielenia się wiedzą, jej przetwarzania i wykorzystania. Zasadniczą tezą uzasadnianą w opracowaniu jest konieczność ewolucyjnego podejścia do systemów zarządzania wiedzą także w wymiarze technologicznym. Takie podejście umożliwia dostosowanie tworzenia SZW i ich doskonalenia do potrzeb i możliwości organizacji wynikających m.in. z ograniczeń finansowych oraz fazy rozwoju wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą. Nie ulega wątpliwości, że nakłady na wdrożenie koncepcji zarządzania wiedzą są ogromne, a inwestycje w technologie wspomagające zarządzanie wiedzą powinny współgrać z wprowadzanymi rozwiązaniami organizacyjnymi i wynikać z przemyślanej strategii zarządzania wiedzą w organizacji. Książka jest adresowana do osób zainteresowanych doborem i doskonaleniem technologicznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiedzą.

 

Powrót do listy