Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych

 

 

Autor                     Agnieszka Hat,
                             Sławomir Smyczek

ISBN                      978-83-7875-290-5

Liczba stron          252

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     32 zł

 

Spis_treści

 

 

W strukturze rozprawy można wyróżnić trzy warstwy: teoretyczną, metodyczną i empiryczną, na które składa się sześć rozdziałów, wstęp i zakończenie. Rozdział I, o charakterze teoretycznym, w sposób syntetyczny precyzuje pojęcia związane z konsumentem, jego zachowaniami na rynku usług finansowych oraz specyfice procesu decyzyjnego na tym rynku. W rozdziale II podjęto dyskusję nad problematyką zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Rozdział III przedstawia specyfikę rynku usług finansowych, w tym kompleksową charakterystykę struktury podażowej i popytowej tego rynku w Polsce. Rozdział IV ma charakter metodyczny oraz prezentuje różne źródła i metody pozyskiwania informacji o postawach konsumentów na rynku usług. Kolejne dwa rozdziały o charakterze praktycznym prezentują wyniki badań bezpośrednich. W pierwszym z nich przedstawiono rezultaty badań w zakresie identyfikacji poziomu i charakteru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych. W rozdziale VI podjęto próbę przeprowadzenia typologii postaw konsumentów indywidualnych w aspekcie etnocentryzmu na rynku usług finansowych w Polsce, scharakteryzowano poszczególne typy konsumentów oraz omówiono potencjalne obszary zastosowania wiedzy na temat typologii postaw etnocentrycznych konsumentów w praktyce, w tym działalności krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. Pracę kończą wnioski o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, wynikające z części teoretycznej oraz empirycznej.

 

 

 

Powrót do listy