Przejdź do menu Przejdź do treści

Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka

 

Autor                     Bartłomiej Jabłoński,
                             Krzysztof Prymon

ISBN                      978-83-7875-367-4

Liczba stron          119

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2017

Cena                      Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

Autorzy niniejszej monografii skupili swoją uwagę na pierwszej formie transferu zysków do akcjonariuszy z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz szersze możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Waga i znaczenie polityki dywidend uwidacznia się już na etapie planowania pierwszej emisji akcji (IPO – Initial Public Offering) i zajmuje istotną pozycję w nowoczesnych relacjach inwestorskich przedsiębiorstw. Celem głównym monografii jest przedstawienie problematyki polityki dywidend we współczesnych finansach przedsiębiorstw oraz praktyki wypłaty dywidend przez największe międzynarodowe przedsiębiorstwa wchodzące w skład indeksów WIG, DAX, CAC40, FTSE100 oraz S&P500. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z przedsiębiorstwem jako uczestnikiem rynku finansowego oraz rolą planowania i prognozowania finansów emitenta w kontekście opracowywania strategii polityki dywidend. Przedstawiono również różne podejścia w określaniu polityki dywidend wraz z próbą nowego ujęcia definicji polityki dywidend zaproponowanej przez autora rozdziału. W rozdziale drugim zaprezentowano współczesne problemy opodatkowania dywidendy. Rozdział trzeci omawia praktyczne podatkowe problemy opodatkowania wypłat dywidend. Przedstawiono różnice w traktowaniu wypłat na rzecz rezydentów i nierezydentów. Omówiono także aspekty finansowania wypłat dywidendy.

 

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy