Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakościowe badania marketingowe w Internecie

 

 

Autor                     Magdalena Jaciow,
                             Grzegorz Maciejewski (red.)

ISBN                      978‑83‑7875‑157‑1

Liczba stron          154

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

Treść opracowania została ujęta w pięciu rozdziałach i czterech załącznikach. W pierwszym rozdziale przedstawiono specyfikę badań jakościowych w Internecie. Drugi rozdział poświęcony został problemowi jakości gromadzonych informacji o charakterze jakościowym.  W trzecim rozdziale przybliżono wybrane techniki jakościowych badań marketingowych wskazując na możliwości i ograniczenia ich realizacji w Internecie. W czwartym rozdziale przedstawiono technologie internetowe wykorzystywane w realizacji badań jakościowych. Opisano programy komputerowe stosowane do gromadzenia, analizy, interpretacji i archiwizacji danych jakościowych. W piątym rozdziale omówiono etyczne i prawne aspekty badań jakościowych w Internecie, wskazując możliwości i ograniczenia wynikające z kontaktów z osobami uczestniczącymi w badaniach online i ingerencji w ich prywatność na tle ustawy o ochronie danych osobowych. Wskazano także na konieczność uwzględnienia specyfiki Internetu przy stosowaniu obowiązujących standardów etycznych. Przedstawiono różne problemy etyczne, które może napotkać badacz jakościowy prowadzący badanie w Internecie.

 

Powrót do listy

Dołącz do nas

Nasi partnerzy