Poczet dowódców powstań śląskich 1919-1920-1921. Wybrane sylwetki

 

 

Autor                     Zdzisław Janeczek

ISBN                      978-83-7246-426-2

Liczba stron          476

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 twarda

Rok wydania         2009

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

W niniejszej rozprawie zaprezentowano tylko wybrane sylwetki rodzimych dowódców Górnoślązaków. Mimo tych braków autor ma nadzieję, iż praca przyczyni się do lepszego poznania zbiorowości, jaką stanowili ludzie, dzięki których odwadze i poświęceniu Górny Śląsk powrócił do Macierzy. Ukazano w niej genezę tego korpusu i zasady polityki kadrowej na najwyższych szczeblach dowodzenia. Scharakteryzowano strukturę wiekową, a także narodowe i społeczne jego oblicze. Dokonano także porównawczej oceny wojskowych wartości dowódców Górnoślązaków na tle korpusów oficerskich niemieckiego i polskiego. Nie są to na pewno badania wyczerpujące temat, ale stanowią ważny wkład do pełnej analityczno-refleksyjnej monografii o sile zbrojnej trzech powstań śląskich. Poczet dowódców powstań śląskich powstał z inspiracji redaktora Tadeusza Kijonki, który nakłonił autora do skreślenia portretów dowódców rdzennych Górnoślązaków, publikowanych w wersji skróconej w latach 2005-2008 na łamach Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk”.

 

Powrót do listy