Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 5

 

 

Autor                     Anna Janiga-Ćmiel,
                             Adrianna Mastalerz-Kodzis,
                             Jerzy Mika,
                             Monika Miśkiewicz-Nawrocka,
                             Ewa Pośpiech,
                             Joanna Trzęsiok,
                             Michał Trzęsiok,
                             Łukasz Wachstiel,
                             Katarzyna Zeug-Żebro

ISBN                      978‑83‑7875‑161‑8

Liczba stron          126

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Cena                     5 zł

 

Spis_treści

 

 

W niniejszej pracy przedstawiono realizację ośmiu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonometrii, statystyki i ekonomii matematycznej, które wiąże wspólna idea poszukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja badań zrealizowanych w ramach poprzednich etapów lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu.

 

 

Powrót do listy