Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cześc 1

 

 

Autor                     Anna Janiga-Ćmiel,
                             Jerzy Mika,
                             Ewa Pośpiech,
                             Zygmunt Przybycin,
                             Joanna Trzęsiok,
                             Michał Trzęsiok

ISBN                      978-83-7246-531-3

Liczba stron          111

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2009

Cena                     1 zł

 

Spis_treści

 

W procesach wykorzystywania zadań optymalizacyjnych we wspomaganiu podejmowania decyzji ekonomicznych szczególną rolę mogą odgrywać tak zwane zadania optymalizacji ilorazowo-kwadratowej, czyli zadania optymalizacyjne charakteryzujące się tym, że ich zbiorem rozwiązań dopuszczalnych jest zbiór rozwiązań pewnego układu równań i nierówności liniowych, a funkcja kryterium jest ilorazem, gdzie licznik i mianownik są sumą dodatnio określonej formy kwadratowej wektora zmiennych decyzyjnych i formy liniowej wektora tych zmiennych. Zadania optymalizacyjne tego typu są uogólnienie a jednocześnie syntezą zadań optymalizacji kwadratowej i klasycznych zadań optymalizacji ilorazowej. W tym kontekście jednym z głównych uzasadnień istotności modeli optymalizacji ilorazowo-kwadratowej jest to, iż są one kolejnym logicznym krokiem w uogólnianiu oraz doskonaleniu idei metod programowania matematycznego. W tej części opracowania poza wskazanymi zagadnieniami przedstawiono także autorską propozycję zastosowania idei metody kierunków dopuszczalnych z procedurą tak zwanej metody uogólnionych macierzy odwrotnych dla zadań optymalizacji liniowo-kwadratowej oraz wybrane idee zastosowań metody uogólnionych macierzy odwrotnych w optymalizacji kwadratowej oraz ilorazowej.

 

Powrót do listy