Metoda agile w zarządzaniu projektem logistycznym

 

 

 

Autor                     Marek Kasperek

ISBN                      978-83-7246-787-4

Liczba stron          230

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     Nakład wyczerpany 

Realizacji powyższych celów i odpowiedzi na pytania badawcze podporządkowano strukturę pracy. Rozdział pierwszy ma na celu zdefiniowanie cech projektu logistycznego oraz na podstawie analizy literaturowej, uporządkowanie wiedzy na jego temat. W rozdziale drugim przedstawiono cykl realizacji projektu ze specjalnym uwzględnieniem projektów logistycznych. Szczególną uwagę zwrócono na organizację cyklu realizacji projektu metodami tradycyjnymi i cyklu realizacji projektu z zastosowaniem metod agile. Trzeci rozdział dotyczy działalności operatorów 4PL, funkcjonujących na rynku usług logistycznych. Rozdział czwarty i piąty jest związany z realizacją podstawowego celu pracy. Definiuje zasady planowania i realizacji projektu rekonfiguracji łańcucha dostaw w drodze outsourcingu przez operatora 4PL.

 

Powrót do listy