Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych

 

 

Autor                     Wiesław Koczur

ISBN                      978-83-7246-574-0

Liczba stron          285

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2010

Cena                     nakład wyczerpany

 

 

Spis_treści

 

 

Przedkładana praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze z zakresu ubezpieczeń społecznych próbę analizy rozwiązań z zakresu restytucji zdolności do pracy jako elementu prewencji ubezpieczeniowej. W rozdziale pierwszym ukazano ubezpieczenie społeczne jako urządzenie społeczno-gospodarcze. Rozdział drugi poświęcono analizie niezdolności do pracy jako ryzyku społecznego ubezpieczenia rentowego. W rozdziale trzecim ukazano restytucję zdolności do pracy jako element prewencji ubezpieczeniowej. W rozdziale czwartym przedstawiono rozwiązania, jakie w zakresie restytucji zdolności do pracy stosuje się w wybranych zagranicznych systemach ubezpieczeń społecznych. Rozdział piąty poświęcono analizie działań w zakresie restytucji zdolności do pracy realizowanych w Polsce w latach 1996-2007 przez ZUS. Ostatni rozdział przedstawia świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego mające na celu wspieranie procesu restytucji zdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Powrót do listy