Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania

 

 

Autor                     Grzegorz Kończak

ISBN                      978-83-7875-289-9

Liczba stron          196

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     20 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

 

W książce wyróżniono 8 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono przegląd wybranych metod wnioskowania statystycznego wykorzystujących metody repróbkowania (resampling) oraz symulacji komputerowych.  W rozdziale drugim skoncentrowano się na podstawach konstrukcji testów permutacyjnych.  W rozdziale trzecim zaprezentowano możliwości wykorzystania testów permutacyjnych dla weryfikacji hipotez formułowanych na podstawie danych rejestrowanych na skalach mocnych.  Rozdział czwarty zawiera charakterystykę testów permutacyjnych wykorzystywanych dla danych rejestrowanych na skalach słabych.  Rozdział piąty obejmuje charakterystykę testów permutacyjnych wykorzystywanych w analizie zależności. Kolejny rozdział przedstawia możliwości wykorzystania testów permutacyjnych w analizie dynamiki. Rozdział siódmy zawiera analizę symulacyjną własności wybranych testów permutacyjnych.  Ostatni rozdział prezentuje wybrane przykłady możliwości zastosowań testów permutacyjnych w zagadnieniach ekonomicznych.

 

 

Powrót do listy