Przejdź do menu Przejdź do treści

Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar

Rozdział pierwszy zawiera syntetyczny przegląd kierunków badań prowadzonych w Polsce i na świecie w zakresie tej tematyki. W rozdziale tym przedstawiono także rozważania dotyczące innowacyjności jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę strategiczną – modele zachowań strategicznych Milesa i Snowa. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniom pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw, a więc problemom metodologicznym, wskazując na różnorodność metod pomiaru tego zjawiska, jak i szczegółowych narzędzi pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw. Następne dwa rozdziały (trzeci i czwarty) zawierają wyniki badań sondażowych uwarunkowań i potencjału innowacyjności przedsiębiorstw różnych branż oraz wyniki pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych. W piątym rozdziale scharakteryzowano modele działalności innowacyjnej wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych i polskich. W szóstym rozdziale zawarto podsumowanie, w którym wskazano na implikacje teoretyczne, metodologiczne i praktyczne badań. Starano się syntetycznie zestawić ich najważniejsze wyniki o charakterze poznawczym, metodycznym oraz rekomendacje dla praktyki.

Redakcja naukowaTeresa Kraśnicka, Tomasz Ingram
ISBN978-83-7875-183-0
Rok wydania2014
Liczba stron240
Format B5
Wersja elektroniczna
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3