Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar

 

 

Autor                     Teresa Kraśnicka,
                             Tomasz Ingram (red.)

ISBN                      978-83-7875-183-0

Liczba stron          240

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

 

Spis_treści

 

Rozdział pierwszy zawiera syntetyczny przegląd kierunków badań prowadzonych w Polsce i na świecie w zakresie tej tematyki. W rozdziale tym przedstawiono także rozważania dotyczące innowacyjności jako źródła konkurencyjności przedsiębiorstwa, uwzględniając perspektywę strategiczną – modele zachowań strategicznych Milesa i Snowa. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniom pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw, a więc problemom metodologicznym, wskazując na różnorodność metod pomiaru tego zjawiska, jak i szczegółowych narzędzi pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw. Następne dwa rozdziały (trzeci i czwarty) zawierają wyniki badań sondażowych uwarunkowań i potencjału innowacyjności przedsiębiorstw różnych branż oraz wyniki pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych. W piątym rozdziale scharakteryzowano modele działalności innowacyjnej wybranych przedsiębiorstw międzynarodowych i polskich. W szóstym rozdziale zawarto podsumowanie, w którym wskazano na implikacje teoretyczne, metodologiczne i praktyczne badań. Starano się syntetycznie zestawić najważniejsze ich wyniki o charakterze poznawczym, metodycznym oraz rekomendacje dla praktyki.

 

Powrót do listy