Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta

 

 

 

Autor                     Barbara Kucharska

ISBN                      978-83-7875-185-4

Liczba stron          276

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

Dostępna wersja elektroniczna

 

Zasadnicza część pracy składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zaprezentowano istotę innowacji i jej miejsce w teorii ekonomii. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniom wartości dla klienta w handlu detalicznym. W rozdziale trzecim zaprezentowano problematykę badań nad innowacjami w tworzeniu wartości dla klienta w handlu detalicznym. Zawarto w nim propozycje zakresów badań oraz ich podstawy empiryczne. Rozdział czwarty zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw handlowych dotyczących ich działalności innowacyjnej oraz postaw detalistów wobec innowacji w handlu detalicznym. W rozdziale piątym zaprezentowano wyniki badań prowadzonych wśród klientów przedsiębiorstw handlowych. Rozdział szósty dotyczy prognozowanych kierunków rozwoju innowacji w handlu detalicznym.

 

Powrót do listy